01
mar
2021
Skurup
Digitalt via Teams
Sverige
Sweden

Tommy Bengtsson, professor i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet kommer att jämföra spanska sjukan mot dagens pandemi, Covid 19.