19
okt
2020
Skurup
Klubblokalen, Hansahuset
Kyrkogatan 25
Skurup, Sverige
Sweden

Styrelsen samlas kl. 17:30. Medtag själv det man önskar förtära.