Mina mål under presidentåret
 
Jag vill först tacka för förtroendet att få vara klubbens president under detta år,
 
Vi är ca 19 medlemmar av 1,2 miljoner i världen.
 
Varje måndag träffas vi kl18.00 och äter en bit mat på Sara restaurangen. Vårt möte börjar ca 19.00 . 
 
 
Nils-Erik Persson
President 2019-20