Skurup Rotaryklubbs historia
Skurups Rotaryklubb bildades våren 1965 med Ystads Rotaryklubb som fadder. Vår förste president blev advokat Nils Lindgren.

Det första veckobrevet är daterat den 21 april 1965. Klubben hade då 26 medlemmar.

Inträdesavgiften var 105 kr (1.171 kr i 2015 års penningvärde) och årsavgiften var 150 kr (1.673 kr i 2015 års penningvärde). Årsavgiften är 2015 1.560 kr.

Klubbsammanträden hölls på Svaneholms slott varannan måndag kl. 12:30 och varannan måndag kl. 18:30. År 1974 ändrades mötesdagen till tisdagar kl. 18:30 och nu är mötesdagen måndagar kl. 18:30.

Charterhögtiden var planerad till juli månad 1965, men därav blev inget. Först den 10 januari 1966 kunde presidenten meddela att klubben blivit antagen som medlem i Rotary International. Klubbtjänsten startade omedelbart att planera för en charterfest som avhölls den 4 mars 1966 under högtidliga former i Östra Vemmenhögs kyrka med tal och musik. Alla klubbens 29 medlemmar samlades vid altaret och DG Erland Bager delade ut Rotarynålarna. Härefter blev det middag på Svaneholms slott med tal, musik och dans till långt ut på natten. Klubben erhöll även presenter från grannklubbar och övriga gäster.

Av klubbens 29 chartermedlemmar, finns år 2015 endast Knut Olsson kvar. Den första medlem som upptogs efter chartern var Hans Sernert, men även Pelle Q invaldes 1966.

Nils Lindgren (charter president) överlämnade sedan klubban till Ebbe Alwén den 26 juni 1966 med orden "Om mig kan sägas att en bättre president har denna klubb aldrig haft. Sedan blir det något annat". Det har han säkert haft rätt i.